Books Database Management

Management Address Book

[ Reading ] ➶ Gittiler İşte Author Şeyhmus Diken – Webpolitics.us

Gittiler İşte E Raf N Ve E Has N Ehrin Kimli Inden S K P Atarsan Z, Geriye Sadece H Z N Mek Nlar Kal R Eyhmus Diken H Z Nk R Mek Nlar N Yitik Sahiplerini Ar Yor Aras Yay Nc L K, Diyarbak Rl Yazar Eyhmus Diken In Gittiler Te Adl Denemelerini Yay Nlad Baz S E Itli Yay N Organlar Nda Evvelce Yay Nlanm , Baz S Ise Okurla Ilk Defa Bulu An Otuz Metin, Usta Kalemin Havsalas Ndaki Diyarbekir I Ermenisi, K Rd , S Ryanisiyle, Insanlar , Sokaklar Ve Sesleriyle Kadim Amed I, Dikranagerd I, DikranAmed I Anlat Yor.Halen Diyarbak R B Y K Ehir Belediyesi Ba Kan Dan Man Olarak G Rev Yapan, Kent K Lt R , Kimlik, Yerel Tarih Gibi Alanlara Zel Ilgi Duyan, Aktif Sivil Toplumcu Eyhmus Diken, Gittiler Te De Okuyucuyu H Z Nl , Sitemli Fakat Bir O Kadar Umut Veren Bir Yolculu A Kar Yor.Att Her Yeni Ba L Kta, Birlikte Ya Aman N, Birbirine Kar Man N, Kendi Dilini, Kendi Tad N Olu Turman N R Yas N Zleyen, Diyarbekir In Dar K Elerini Geride B Rakm Ciranolar N , Kirivlerini, Kom Ular N , Kirvelerini Bir Daha G Rmemecesine G P Gitmi Yemenici I Ko Agop Lar , Pu Ici Kek Yako Lar , Sami Hazinses Leri, Naum Faik Palak Lar Ve Daha Nicelerini, Bir Kalemk R Edas Yla Ince Ince I Liyor Farkl Zamanlarda Yaz Lm Ark Lar, Ekilmi Foto Raflar, K Lm Yolculuklar, Bug Nden Ge Mi E Uzanan Bir K Pr N N Ta Lar Gibi, Usta Bir I Ilikle Yan Yana Diziliyor Ve Kimi Yerleri Y K Lm Bu K Pr N N Bek Ili Ine Soyunan Eyhmus Diken, Y Llar Sonra Kagelenlere, Evinin Yolunu Arayanlara, Kelam Dinlemeye G Nl Olanlara, G C Yetenlere Yol G Steriyor Stanbul A Tedavi I In Gitmeden Nce, Kilisenin Avlusundaki M Temilat B L M Nde Bir Ba Na Ve Yapayaln Z An Lar Yla Ya Ayan Son Ermeni Anto Day Ipten Ku A Yla Beline Ba L Alvar N N Cebinde Ta Rd Dam Km Kilisenin Kap S N N Mitelo Lu Anahtar Ndan Kilidini Bir Rit El Gibiydi Kap N N Kilidini A Gidip Gelen Haf Zas Yla S Rekli Yinelerdi Gittiler I Te, Hepsi Gitti, Bir Tek Ben Kald M Geriye Sahibi De, Bek Isi De Benim Bu Kilisenin.

    9 thoughts on “[ Reading ] ➶ Gittiler İşte Author Şeyhmus Diken – Webpolitics.us


  1. says:

    Kadim ehir Diyarbekir in renklerinin solup gitmesi sonucu ehmus Diken in bu renklerin pe inden ko turmas n n hikayesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *